เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวของเรา

ทวีปเอเซียมีความหลากหลายของเชื้อชาติ เราจึงรวบรวมภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลัษณ์และวัฒนธรรมถ่ายทอดผ่านภาพบุคคล เราไม่ได้เพียงแค่ขายภาพสำเร็จรูปแต่เราขายความคิดสร้างสรรค์จากช่างภาพมืออาชีพ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของคุณ

นอกเหนือจากการผลิตผลงาน เรายังตระหนักและเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการทำดีเพื่อสังคม พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาส และนั่นคือหนึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและทำสิ่งต่างๆ จึงเป็นที่มาของ "PORTRAIT IMAGES ASIA"